Co ukazano w książce Adama Leszczyńskiego pt. “Ludowa historia Polski”?

Warto na wstępie zauważyć, że “Ludowa historia Polski” (https://www.taniaksiazka.pl/ludowa-historia-polski-adam-leszczynski-p-1431684.html) to pierwsza taka książka historyczna. To monumentalna opowieść o Polsce, przedstawiona z punktu widzenia ludzi biednych i niewykształconych. To także wstrząsające świadectwo siły i przemocy powszechnie stosowanej przez elity od początków Polski po dzień dzisiejszy. Książka ta mogłaby być opowieścią o tym, co zakłamane lub wyparte w polskiej pamięci.

Co stanowi treść tej książki?

Głównym tematem książki jest władza, czyli energia ludzi w społeczeństwie, instytucje społeczne, które służyły elitom do zawłaszczania tego, co stworzyła jednostka. Jest to historia pańszczyzny i poddaństwa oraz historia dziewiętnastowiecznych stosunków w fabrykach i urzędach. Jest to ludowa przeszłość historyczna, a nie narodowa. Mniej interesują Adama Leszczyńskiego wewnętrzne kulisy wojen i powstań, a bardziej to, jak ich sukcesy i porażki zmieniały relacje między mieszkańcami naszego kraju, Polakami, Żydami, Ukraińcami i innymi mniejszościami. Jest to także historia idei, które usprawiedliwiały sprawowanie władzy przez pana nad poddanym, przez fabrykanta czy dyrektora zakładu pracy.

Na czym polega innowacyjności tej publikacji?

Jest to bardzo oryginalna historia. Zawiera konkretną wizję historyczną, a czegoś takiego w całej historii Polski od wielu lat nie stworzyła profesjonalna polska historiografia. Książka pt. “Ludowa historia Polski” po prostu nie jest historia, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Elita społeczna pojawia się tu tylko wtedy, gdy dąży do zwiększenia, utrzymania i legitymizacji swojej dominacji. Sytuacja materialna narodu polskiego i różne przejawy jego emancypacji, oporu i adaptacji byłyby właściwym (i niemal niespotykanym w polskiej historiografii) tematem tej książki. Autor stawia szereg tez, które dla wielu polskich historyków mogą być bałwochwalcze.

Co znajdziemy w tej książce?

Znajdziemy tutaj szczegółowo opisane osobiste historie:

  • chłopów,
  • robotników,
  • mniejszości,
  • kobiet itd.

Nie ma tu szumu husarskich skrzydeł czy pruskich hołdów, jest za to praca, brud, napaść i pogarda. To opowieść o krzywdzie i oporze, o systemowej niesprawiedliwości i powolnym postępie. Jest to przede wszystkim nasza historia. Każdy człowiek powinien przeczytać książkę Adama Leszczyńskiego. Prezentuje nowe spojrzenie na historię Polski, nie z punktu widzenia wielowiekowych rządów elit, ale z punktu widzenia najbiedniejszych.