Właśnie ukazała się nowa książka Adama Leszczyńskiego pt. Ludowa historia Polski ze strony www.taniaksiazka.pl. Jest to bardzo ważna publikacja, będąca wynikiem bardzo starannych badań historycznych i wyobraźni socjologicznej autora.

Jaki jest zakres tematyczny tej publikacji?

Na ponad 600 stronach w fascynujący sposób autor przedstawia dzieje Polski od najdawniejszych czasów. Historia została opowiedziana barwnie, z dużą ilością cytatów z dokumentów źródłowych opisujących stosunki społeczne i gospodarcze w polskich społecznościach i społeczeństwach. O trafności opisanego zjawiska może świadczyć objętość przypisów. W liczącej ponad 600 stron książce zajmują one blisko 100 stron terminów, a indeks nazwisk osób cytowanych przez autora przekracza 500 pozycji. Książka pt. “Ludowa historia Polski” jest to barwna narracja o niewolnictwie w Polsce, narracja, która redukuje wolnych ludzi do “ruchomych przedmiotów”, elementów listy kupowanych i sprzedawanych przez prawo.

Komu spodoba się ta książka?

Książka ta spodoba się tym wszystkim, którzy próbują widzieć historię Polski jako historię szlachty: magnatów, książąt, arystokratów, wysokich urzędników Kościoła – biskupów, prałatów i proboszczów, ale i nie zapominają o polskich niewolnikach, czyli chłopów, chłopów pańszczyźnianych, robotników i fabrykantów, którzy budują swoją potęgę i bogactwo poprzez kolejne pokolenia. Znajdzie tu wiele danych i wyjaśnień na temat tego, co wydarzyło się w Rzeczpospolitej.

Kim jest autor tej publikacji?

Adam Leszczyński jest profesorem historii i socjologii, a także profesorem SWPS w Warszawie. Zajmuje się ewolucją myśli o historii społecznej, socjologii historycznej i rozwoju społecznym w poszczególnych krajach PRL.

Dlaczego warto przeczytać tę publikację?

Książka Adama Leszczyńskiego nie jest akademicką “cegłą”, która zmęczy czytelnika. Jest to bardzo barwna relacja z wydarzenia i procesu oraz ludzi z nim związanych. W książce znajdziemy w niektórych rozdziałach wyjaśnienia takich zjawisk jak to, że zarówno chłopi pańszczyźniani, właściciele polskich niewolników, jak i sami niewolnicy byli członkami tego samego kościoła. Istnieje wiele wyjaśnień brutalnego wyzysku polskich niewolników ze struktur kościelnych – wyzysku, który przebiegał we właściwej egzekucji dóbr kościelnych:

  • miast,
  • wsi,
  • ludzi.

Nie ma przykładów krytycznej refleksji nad tą sytuacją. Ale może to jest stała cecha tego typu instytucji.