Co zaprezentowano w książce Adama Leszczyńskiego pt. “Ludowa historia Polski”?

Właśnie ukazała się nowa książka Adama Leszczyńskiego pt. Ludowa historia Polski ze strony www.taniaksiazka.pl. Jest to bardzo ważna publikacja, będąca wynikiem bardzo starannych badań historycznych i wyobraźni socjologicznej autora.

Jaki jest zakres tematyczny tej publikacji?

Na ponad 600 stronach w fascynujący sposób autor przedstawia dzieje Polski od najdawniejszych czasów. Historia została opowiedziana barwnie, z dużą ilością cytatów z dokumentów źródłowych opisujących stosunki społeczne i gospodarcze w polskich społecznościach i społeczeństwach. O trafności opisanego zjawiska może świadczyć objętość przypisów. W liczącej ponad 600 stron książce zajmują one blisko 100 stron terminów, a indeks nazwisk osób cytowanych przez autora przekracza 500 pozycji. Książka pt. “Ludowa historia Polski” jest to barwna narracja o niewolnictwie w Polsce, narracja, która redukuje wolnych ludzi do “ruchomych przedmiotów”, elementów listy kupowanych i sprzedawanych przez prawo.

Komu spodoba się ta książka?

Książka ta spodoba się tym wszystkim, którzy próbują widzieć historię Polski jako historię szlachty: magnatów, książąt, arystokratów, wysokich urzędników Kościoła – biskupów, prałatów i proboszczów, ale i nie zapominają o polskich niewolnikach, czyli chłopów, chłopów pańszczyźnianych, robotników i fabrykantów, którzy budują swoją potęgę i bogactwo poprzez kolejne pokolenia. Znajdzie tu wiele danych i wyjaśnień na temat tego, co wydarzyło się w Rzeczpospolitej.

Kim jest autor tej publikacji?

Adam Leszczyński jest profesorem historii i socjologii, a także profesorem SWPS w Warszawie. Zajmuje się ewolucją myśli o historii społecznej, socjologii historycznej i rozwoju społecznym w poszczególnych krajach PRL.

Dlaczego warto przeczytać tę publikację?

Książka Adama Leszczyńskiego nie jest akademicką “cegłą”, która zmęczy czytelnika. Jest to bardzo barwna relacja z wydarzenia i procesu oraz ludzi z nim związanych. W książce znajdziemy w niektórych rozdziałach wyjaśnienia takich zjawisk jak to, że zarówno chłopi pańszczyźniani, właściciele polskich niewolników, jak i sami niewolnicy byli członkami tego samego kościoła. Istnieje wiele wyjaśnień brutalnego wyzysku polskich niewolników ze struktur kościelnych – wyzysku, który przebiegał we właściwej egzekucji dóbr kościelnych:

  • miast,
  • wsi,
  • ludzi.

Nie ma przykładów krytycznej refleksji nad tą sytuacją. Ale może to jest stała cecha tego typu instytucji.